Master Fatman fik en krammer ...

View on Facebook

Debat mellem ung og "gammel" og gæt hvem der var mest troværdig? ...

View on Facebook

Grus i maskineriet...

Vejene på Stevns er udgangspunktet for cykelturisme, daglig transport til arbejde og skolegang, ligesom mange af os bor ved vejene.
Til trods for en målrettet indsats for turismen har vi lavet en belægningsaftale om den mest støjende og ringe løsning hvor asfalten lappes med sten.
Om du er i bil, bus, på motorcykel, cykel eller rulleskøjter, vil en fortsættelse af den løsning betyde en væsentlig forøgelse af støjen, hindre fremkommeligheden og gå stik imod den plan der er lavet for turismen.

Støjen fra vejen stiger målbart og med mere end 3 decibel, hvilket man ved selvsyn kan konstatere på Rødvigvejen, hvor der senest er lappet med sten. Stenene hældes i rigelige mængder direkte på flydende tjære og efterlader en ujævn støjende overflade der næppe gavner andre end dem der skal reparere stenslag.

Som pendlerkommune og lange afstande er en stor del af borgerne afhængige af en infrastruktur der fungerer, og det virker direkte tåbeligt at spare på et område der nedsætter både fremkommelighed og livskvalitet. Hvis vi fortsat skal kunne tiltrække borgere og turister er det nødvendigt at få revideret vedligeholdelsesaftalen, så vi ikke skal leve med støjgener og en belægning der skræmmer turisterne væk, særligt når vi endnu ikke har kunne få etableret omfartsvejen.

Vi lever med den infrastruktur vi har og der er ingen grund til at gøre den ringere end den i forvejen er. I skrivende stund er belægningen på de stevnske veje kun marginalt bedre end grusveje.

Borgerlisten Stevns

Thor Grønbæk

Medlem af Kommunalbestyrelsen
...

View on Facebook